Gevolgen wijzigingen woningwaarderingsstelsel

Gemeenten krijgen door de wijziging van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) niet alleen te maken met bezwaren tegen een te hoge WOZ-waarde, maar ook tegen een te lage WOZ-waarde.

Dit komt doordat de WOZ-waarde in het Woningwaarderingsstelsel (WWS) sinds oktober 2015 voor gemiddeld 25% meeweegt bij het bepalen van de maximale huurprijs. Ook de wijziging in het toepassingsgebied en het begrip ‘belang’ in artikel 28 spelen een rol.

Meer weten? Download het hele document!

In dit kennisdocument wordt ingegaan op de wijzigingen in het Woningwaarderingsstelsel en de belangrijkste gevolgen hiervan voor gemeenten.

Gratis kennisdocument

Gratis document van VIND Lokale Belastingen

De auteur is ons redactielid P. Ingenhou

 Download en bewaar het document


woningwaarde