Maatschappelijk verantwoord heffen en invorderen van lokale belastingen

Lokale belastingen dienen in de eerste plaats om de gemeentekas te vullen. De belastingverordeningen zijn dan ook vanuit dat perspectief opgesteld. Oftewel: hoe kunnen we op een eenvoudige en rechtvaardige manier inkomsten genereren. De afgelopen jaren is er echter steeds meer belangstelling om de belastingheffing in te zetten als beleidsinstrument, met name op het gebied van het bevorderen van duurzaamheid. Ook op economisch gebied kan het als instrument worden ingezet. Zo hebben sommige gemeenten tijdens de economische crisis de onroerendezaakbelastingen voor het gebruik bij niet-woningen afgeschaft, om daarmee de leegstand van kantoor- en bedrijfsruimten te bestrijden. In deze whitepaper zal echter de focus op duurzaamheidsdoelstellingen liggen.

 

Maar niet alleen de kant van het heffen is in beweging. Ook bij de invordering staan overheden voor uitdagingen. Een grote groep Nederlanders kan zijn schulden niet betalen en wordt geconfronteerd met een stapeling van schulden, vermeerder met incassokosten. Steeds meer gemeenten en samenwerkingsverbanden zien in dat de klassieke manier van invorderen van belastingschulden contraproductief werkt. Inmiddels staat het voorkomen en aanpakken van problematische schulden dan ook hoog op de agenda van Rijk en gemeenten.

 

In deze whitepaper worden de juridische mogelijkheden om lokale belastingen te verduurzamen verkend. Daarbij wordt ook een inschatting gemaakt van het nut dat de maatregelen zullen hebben. Ten aanzien van de invordering wordt een schets gegeven van de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de schuldenproblematiek, en hoe het invorderen op een maatschappelijk verantwoorde wijze kan worden vormgegeven.

Download gratis kennisdocument

Meer weten over maatschappelijk verantwoord heffen en invorderen van lokale belastingen? U leest het in onze gratis whitepaper

Gratis kennisdocument

Gratis whitepaper van VIND Lokale Belastingen

 Geschreven door mr. E.J. Wilhelmy Damsté

Download en bewaar