Aandachtspunten bij de uitvoering van de Wet WOZ

Op dit moment spelen verschillende aandachtspunten bij de uitvoering van de Wet WOZ:

 

  • het vertrouwen van de belanghebbende in de juistheid van de WOZ-waarde is laag. Dit komt niet zozeer tot uitdrukking in het aantal bezwaren, maar uit verschillende vertrouwensonderzoeken. Hieruit blijkt dat ook veel mensen die geen bezwaar maken, geen vertrouwen hebben in de juistheid van de WOZ-waarde. Ervaring leert dat door belanghebbenden een rol te geven in de totstandkoming van de WOZ-waarde een positief effect bereikt kan worden op het vertrouwen;
  • gezien de huidige woningmarkt en vastgoedmarkt spelen objectkenmerken (en dan vooral ook secundaire objectkenmerken, zoals kwaliteit, “gedateerdheid”, onderhoud) een belangrijke rol bij de taxaties. Het controleren en actueel houden van deze kenmerken vergt veel inspanningen van gemeenten. Burgers kennen hun eigen object het best, hebben goed zicht op de veranderingen en kunnen wijzigingen doorgeven;
  • de kosten voor bezwaar en beroep nemen toe. Juist door het bieden van meer informeel contact wordt gestreefd deze kosten te reduceren. Informele procedures zijn immers doelmatiger dan formele procedures en tevens bestaat de verwachting dat langs deze weg ook het vertrouwen op lange termijn kan worden verbeterd.

Meer weten? Download het document

Meer weten? Zoals het uitgangspunt om de belanghebbende een rol te geven in het controleren van de gegevens die bij de WOZ-taxatie worden gebruikt. Weet u wat deze rol precies inhoudt? En wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw dagelijkse werkzaamheden?

Download hieronder het hele document over voorkomen van bezwaren WOZ.

Gratis kennisdocument

Gratis document uit VIND Lokale Belastingen

Download en bewaar het document

Controle

Whitepaper downloaden

1 Persoonsgegevens
2 Bedrijfsgegevens

Indien u uw gegevens achterlaat en het whitepaper downloadt, gaat u ermee akkoord dat er vanuit Sdu binnen negentig (90) kalenderdagen eenmalig opvolging per e-mail of telefoon kan plaatsvinden.

Voordelen

U ontvangt het document als pdf bestand per e-mail

 Laatste update is van februari 2017