Whitepapers

Ontdek de inhoud van VIND Lokale Belastingen

Whitepaper: Maatschappelijk verantwoord heffen en invorderen van lokale belastingen

Lokale belastingen dienen in de eerste plaats om de gemeentekas te vullen. De belastingverordeningen zijn dan ook vanuit dat perspectief opgesteld. Oftewel: hoe kunnen we op een eenvoudige en rechtvaardige manier inkomsten genereren. De afgelopen jaren is er echter steeds meer belangstelling om de belastingheffing in te zetten als beleidsinstrument, met name op het gebied van het bevorderen van duurzaamheid. Ook op economisch gebied kan het als instrument worden ingezet. Zo hebben sommige gemeenten tijdens de economische crisis de onroerendezaakbelastingen voor het gebruik bij niet-woningen afgeschaft, om daarmee de leegstand van kantoor- en bedrijfsruimten te bestrijden. In deze whitepaper zal echter de focus op duurzaamheidsdoelstellingen liggen.

Gevolgen wijzigingen woningwaarderingsstelsel

De WOZ-waarde is steeds belangrijker geworden doordat het voor steeds meer zaken wordt gebruikt. Zo weegt sinds oktober 2015 de WOZ-waarde in het Woningwaarderingsstelsel voor gemiddeld 25% mee bij het bepalen van de maximale huurprijs.
In dit gratis document wordt ingegaan op de gevolgen van de wijzigingen in het Woningwaarderingsstelsel voor gemeenten, zoals bezwaarschriften tegen een te lage WOZ-waarde.

woningwaarde

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuws over jurisprudentie, wet- en regelgeving en interessante webinars en whitepapers!