Whitepapers

Ontdek de inhoud van VIND Lokale Belastingen

Opmars digitalisering

Whitepaper: De opmars van de digitalisering bij de overheid

De maatschappij is steeds meer aan het digitaliseren. De overheid gaat mee in die ontwikkeling. Dit heeft invloed op de relatie tussen de burger en de overheid en de manier waarop burger en overheid met elkaar communiceren. Voor veel burgers en overheidsinstanties is digitalisering een positieve ontwikkeling. Er kan makkelijker en sneller contact worden gelegd en digitalisering brengt lagere kosten met zich mee. Er zijn echter  niet alleen voordelen aan de digitalisering verbonden.

Whitepaper: de meerwaarde van basisregistraties

Basisregistraties bevatten authentieke en niet-authentieke gegevens. Het verplicht gebruik door overheidsinstellingen geldt alleen voor de authentieke gegevens. In dit gratis document zult u verder zien dat het gebruik van basisregistraties de kwaliteit van gegevens verhoogt en de efficiency bevordert. Het is dan ook niet vreemd dat het motto van het gebruik van basisregistraties “eenmalig registreren en meervoudig gebruiken” is.

Schema basisregistratie
woningwaarde

Gevolgen wijzigingen woningwaarderingsstelsel

De WOZ-waarde is steeds belangrijker geworden doordat het voor steeds meer zaken wordt gebruikt. Zo weegt sinds oktober 2015 de WOZ-waarde in het Woningwaarderingsstelsel voor gemiddeld 25% mee bij het bepalen van de maximale huurprijs.
In dit gratis document wordt ingegaan op de gevolgen van de wijzigingen in het Woningwaarderingsstelsel voor gemeenten, zoals bezwaarschriften tegen een te lage WOZ-waarde.

Whitepaper Voorkomen van WOZ bezwaren

Er spelen verschillende aandachtspunten bij de uitvoering van de Wet WOZ. Deze aandachtspunten komen samen in het uitgangspunt om de belanghebbende een rol te geven in het controleren van de gegevens die bij de WOZ-taxatie worden gebruikt. Wilt u weten wat deze rol precies inhoudt. En wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw dagelijkse werkzaamheden? Lees het in dit kennisdocument.

Controle
WOZ-waarde

Vrijstellingen Wet WOZ

Bij de waardebepaling WOZ is het van belang om de vrijstellingen in beeld te brengen. Vrijstellingen op grond van de Wet WOZ gelden voor zowel de onroerende-zaakbelastingen als voor de watersysteemheffing gebouwde onroerende zaken. In dit document leest u uitleg over alle soorten vrijstellingen met daarbij recente jurisprudentie.

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuws over jurisprudentie, wet- en regelgeving en interessante webinars en whitepapers!