Whitepapers

Ontdek de inhoud van VIND Lokale Belastingen

Whitepaper: Maatschappelijk verantwoord heffen en invorderen van lokale belastingen

Lokale belastingen dienen in de eerste plaats om de gemeentekas te vullen. De belastingverordeningen zijn dan ook vanuit dat perspectief opgesteld. Oftewel: hoe kunnen we op een eenvoudige en rechtvaardige manier inkomsten genereren. De afgelopen jaren is er echter steeds meer belangstelling om de belastingheffing in te zetten als beleidsinstrument, met name op het gebied van het bevorderen van duurzaamheid. Ook op economisch gebied kan het als instrument worden ingezet. Zo hebben sommige gemeenten tijdens de economische crisis de onroerendezaakbelastingen voor het gebruik bij niet-woningen afgeschaft, om daarmee de leegstand van kantoor- en bedrijfsruimten te bestrijden. In deze whitepaper zal echter de focus op duurzaamheidsdoelstellingen liggen.

Whitepaper Een goede voorbereiding op de AVG

Waar moeten organisaties bij de verwerking van persoonsgegevens aan voldoen en wat kunnen de gevolgen zijn voor organisaties als zij hier niet aan voldoen? In dit kennisdocument wordt de AVG nader uitgewerkt en worden de voornaamste aandachtspunten op een rij gezet.

Opmars digitalisering

Whitepaper: De opmars van de digitalisering bij de overheid

De maatschappij is steeds meer aan het digitaliseren. De overheid gaat mee in die ontwikkeling. Dit heeft invloed op de relatie tussen de burger en de overheid en de manier waarop burger en overheid met elkaar communiceren. Voor veel burgers en overheidsinstanties is digitalisering een positieve ontwikkeling. Er kan makkelijker en sneller contact worden gelegd en digitalisering brengt lagere kosten met zich mee. Er zijn echter  niet alleen voordelen aan de digitalisering verbonden.

Whitepaper: de meerwaarde van basisregistraties

Basisregistraties bevatten authentieke en niet-authentieke gegevens. Het verplicht gebruik door overheidsinstellingen geldt alleen voor de authentieke gegevens. In dit gratis document zult u verder zien dat het gebruik van basisregistraties de kwaliteit van gegevens verhoogt en de efficiency bevordert. Het is dan ook niet vreemd dat het motto van het gebruik van basisregistraties “eenmalig registreren en meervoudig gebruiken” is.

Schema basisregistratie
woningwaarde

Gevolgen wijzigingen woningwaarderingsstelsel

De WOZ-waarde is steeds belangrijker geworden doordat het voor steeds meer zaken wordt gebruikt. Zo weegt sinds oktober 2015 de WOZ-waarde in het Woningwaarderingsstelsel voor gemiddeld 25% mee bij het bepalen van de maximale huurprijs.
In dit gratis document wordt ingegaan op de gevolgen van de wijzigingen in het Woningwaarderingsstelsel voor gemeenten, zoals bezwaarschriften tegen een te lage WOZ-waarde.

Vrijstellingen Wet WOZ

Bij de waardebepaling WOZ is het van belang om de vrijstellingen in beeld te brengen. Vrijstellingen op grond van de Wet WOZ gelden voor zowel de onroerende-zaakbelastingen als voor de watersysteemheffing gebouwde onroerende zaken. In dit document leest u uitleg over alle soorten vrijstellingen met daarbij recente jurisprudentie.

WOZ-waarde

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuws over jurisprudentie, wet- en regelgeving en interessante webinars en whitepapers!