De opmars van de digitalisering bij de overheid

Inleiding

De maatschappij is steeds meer aan het digitaliseren. De overheid gaat mee in die ontwikkeling. Dit heeft invloed op de relatie tussen de burger en de overheid en de manier waarop burger en overheid met elkaar communiceren.

Veel communicatie tussen de overheid en haar burgers vindt van oudsher plaats over belastingheffing en producten van de overheid. Deze communicatie heeft de laatste jaren door de toenemende digitalisering steeds meer een digitaal karakter gekregen. In deze whitepaper komen de verschillende vormen en onderwerpen van communicatie op het gebied van belastingheffing aan bod. Ook wordt ingegaan op de voordelen en problemen en nadelen van de alsmaar toenemende digitale communicatie.

Gratis kennisdocument

Gratis whitepaper van VIND Lokale Belastingen

 Geschreven door mr. Paul Ingenhou

Whitepaper downloaden

1 Persoonsgegevens
2 Bedrijfsgegevens

Indien u uw gegevens achterlaat en het whitepaper downloadt, gaat u ermee akkoord dat er vanuit Sdu binnen negentig (90) kalenderdagen eenmalig opvolging per e-mail of telefoon kan plaatsvinden.

Voordelen

U ontvangt het document direct in uw mailbox

 Laatste update is van 3 augustus 2017.