Een goede voorbereiding op de AVG

Een juridische D-day kan 25 mei 2018 worden genoemd. Het is de dag dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR (General Data Protection Regulation) de huidige wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming binnen de Europese lidstaten vervangt. Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties die met persoonsgegevens werken, voldoen aan de regels uit de AVG. In de gehele EU zijn dan de regels over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens in dezelfde wet neergelegd. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt tegelijkertijd te vervallen. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen, dit zijn degenen van wie gegevens worden verwerkt. Betrokkenen krijgen nieuwe privacyrechten en de bestaande rechten worden sterker.

 

Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen hierdoor meer verplichtingen. Belangrijk hierbij is dat organisaties meer dan nu de verantwoordelijkheid krijgen om aan te kunnen tonen dat zij zich aan de wet houden en dat de bescherming van persoonsgegevens op orde is. Aan het niet voldoen aan de nieuwe wetgeving zijn forse boetes verbonden.

 

Het is dus van groot belang voor organisaties die persoonsgegevens verwerken om de AVG, die uit liefst 99 artikelen en 173 overwegingen bestaat, tijdig de benodigde aandacht te geven. Wat zijn de gevolgen hiervan? Waar moeten organisaties bij de verwerking van persoonsgegevens aan voldoen en wat kunnen de gevolgen zijn voor organisaties als zij hier niet aan voldoen? In dit kennisdocument wordt de AVG nader uitgewerkt en worden de voornaamste aandachtspunten op een rij gezet.

Gratis whitepaper over AVG

Gratis whitepaper van VIND Lokale Belastingen

 Auteur is Mr. Paul Ingenhou – Ingenhou Advies.

De voornaamste aandachtspunten op een rij.

Download het hele whitepaper!

Whitepaper downloaden

1 Persoonsgegevens
2 Bedrijfsgegevens

Indien u uw gegevens achterlaat en het whitepaper downloadt, gaat u ermee akkoord dat er vanuit Sdu binnen negentig (90) kalenderdagen eenmalig opvolging per e-mail of telefoon kan plaatsvinden.

Voordeel

U ontvangt het document direct in uw mailbox